Корица и илюстрации - книга-bricolage

Книга-Bricolage
Към съдържанието
Корица и илюстрации
Съдържание на страницата:
1. Как представлява корицата
2. Как се прави корицата
3. Как се правят илюстрациите
Какво представлява корицата
Корицата е прозорецът пред думите. Тя е водач на читателя и купувача, увличайки го да се поразходи из необикновените светове, които бликат под нея. Корицата е не само картинка – тя е уникално произведение, съчетаващо две изкуства.
През античността книги, поне в начина, по който ги познаваме, не са съществували. Информацията се е записвала на папируси, каменни плочи, а на изток и на хартия. Чак през ранното Средновековие, с разпространението Библията идеята за украсяване на страници и най-важното - на корицата се зараждат. До средата на Ренесанса, обаче такива украшения са характерни само за църковни текстове. С европейското възраждане в пълна сила започва и нормална, битова литература да се сформира в сборници и да се гизди с рисунки.
Чак през XIX в. се проявява корицата, която ни е позната и днес. През 1820-те години, заедно с постепенното въвеждане на печатните машини на пара и тези за механично подвързване настъпват и големи промени и в кориците на всички книги. Предишните основни материали като златото и среброто биват изместени от кърпата и хартията поради дрестичното поевиняване на книгите. Така те стават не само по-достъпни за хората, а и се сдобиват с по-различни и разнообразни лица. Освен че новите типове корици за книги са по-евтини за производство, те са отпечатани, използвайки многоцветна литография, а по-късно и полутонови илюстрационни процеси. Техники, възникнали от художниците на плакати от деветнадесети век, постепенно се промъкват в книжната индустрия, както и професионалната практика на графичния дизайн. Корицата на книгата се превръща в начин на комуникация между текста зад нея и читателя. Тя става вид резюме, може да бъде подробно, може да е просто. Някои корици съдържат толкова много символика, че могат да бъдат разгадани само докато четеш книгата и обгръщаш поне двайсетина пъти.

Как се прави
Преди направата на самата корица трябва да са направени нужните измервания в зависимост от желанията на автора. Материалът може да е всякакъв: хартия, кърпа, кожа или картон (твърда корица). Изключително важен е дизайнът разбира се! Той може да е оригинален или просто може да се използват безплатни изображения от интернет.
Илюстрациите
Няма как да не започнем, с това че илюстрациите съвсем не са задължителни. От вас зависи дали книгата ще е без или със тях.
  В случай, че правите илюстрации, те трябва да описват момента в книгата, до който са сложени. Те трябва да са пряко свързани с момента и описани както вие виждате нещата, за да добие представа четящия, какво си представяте Вие – автора.
  Понеже това е вашата книга, илюстрациите могат да бъдат направени, в който стил от рисуването си поискате. Могат да са в реалистичен, анимационен стил или други. Но първо трябва да си помислите, на каква аудитория бихте искали да привлечете вниманието. Ако е с анимационни картинки по – вероятно аудиторията би била детска. Ако е реалистичен стил или нещо абстрактно е по – вероятно да привлечете вниманието на хора от 14 нагоре.
Created with WebSite X5
Тел. номер:
Петър Брясков -
0899104230
Книга-Bricolage
Назад към съдържанието